Det er svært at sige hvad det præcise udbytte af terapi er, da det er meget forskelligt fra person til person. Alligevel mener jeg dog, at der er nogle fællesnævnere. Der er fire ting jeg mærker, at jeg har fået meget mere af siden jeg selv startede min egen personlige rejse, startede i terapi og tog en terapeutisk uddannelse. Det er også disse ting jeg hører igen og igen fra kollegaer der selv er i terapi og fra mine klienter.

  • Frihed – til at være den du er
  • Ro – til at genskabe overblikket og opmærksomheden på hvor du er
  • Klarhed – til at se nye muligheder
  • Styrke – til at finde modet og retningen, så du kan træffe mere bevidste valg for dig selv

Målet med terapien er, at øge opmærksomheden på hvordan du lever dit liv, så du får muligheden for at vælge, om det er sådan du fortsat vil leve, eller om der er mønstre der ikke er brugbare eller giver mening mere. Jeg plejer at sige det sådan, at nogle af de kompetencer, der var allermest fundamentale for, at jeg havde en god barndom, er de samme mønstre der gør det problematisk for mig, at få et godt voksenliv. Det vigtigt også, at kigge på ressourcerne i vores handlemønstre, ikke smide dem væk, men blot gøre os mere fleksible, bløde og bøjelige. Når vi kan rumme ambivalensen og polariteterne bliver vi mindre rigide og mere frie. Sådan er det for mig, måske vil udbyttet af at gå i terapi være noget helt andet for dig.

Jeg tilbyder mit nærvær og min fortrolighed og hjælper dig til at finde din egen vej